Stortingsvalg og sametingsvalg

I år er det stortingsvalg og sametingsvalg 13. september 2021. I Nordre Follo har kommunestyret vedtatt at vi skal ha to valgdager så valglokalene åpner allerede søndag 12. september.

Forhåndsstemming

Ordinær forhåndsstemming starter 10. august, men det vil være mulig å forhåndsstemme allerede fra 1. juli (også kalt tidligstemming).  

Valgmedarbeidere

Vi vil også i år ha bruk for valgmedarbeidere. Når systemet for dette er klart, legger vi ut informasjon om hvordan du kan melde deg. 

Sist endret: 23.02.2021