Satser på bærekraftige og ressurseffektive anskaffelser

Nordre Follo kommune anskaffer varer og tjenester kommunen trenger for å kunne levere gode tjenester til kommunens innbyggere. Kommunen vedtok nylig en anskaffelsesstrategi som blant annet legger vekt på klima og miljø og samfunnsansvar.

Den nye anskaffelsesstrategien viser kommunens mål med og overordnede veivalg i anskaffelser i perioden 2021-2024. Den gjelder for alle deler av organisasjonen og alle typer anskaffelser. 

Strategien bygger på kommuneplanen, den nylig vedtatte klima- og energiplanen, lov om offentlige anskaffelser og workshoper med interessentgrupper, deriblant et utvalg av leverandører. 

Satsingsområdene 

Strategiens hovedmål er at kommunens behov for varer og tjenester skal dekkes på en ressurseffektiv og bærekraftig måte innenfor relevante lover og forskrifter.

Den fremhever følgende fem satsingsområder: 

  • Klima og miljø
  • Samfunnsansvar
  • Samhandling internt
  • Leverandørsamarbeid og -utvikling
  • Kompetanse

Kommunens mål om bærekraftig utvikling og samordnet samfunnsutvikling underbygges i kommunens anbud gjennom de krav og kriterier som stilles. 

Blant annet vil kommunen satse på såkalte sirkulære løsninger, og vurdere gjenbruk, leie i stedet for eie og å kjøpe brukt i anskaffelser der det er mulig. 

Kommunen vil også bidra til et mer seriøst arbeidsliv gjennom å vurdere å stille ytterligere krav til leverandører av varer og tjenester om anstendige arbeidsforhold og samfunnsansvar. 

Sist endret: 23.02.2021