Hvem får Oslofjordprisen 2021?

Kjenner du noen som har gjort en frivillig innsats for friluftslivet rundt Oslofjorden? I 2021 vektlegges arbeid for og av barn og unge, og Oslofjordens Friluftsråd vil gjerne ha tips. Fristen er 17. februar.
Kun til bruk for Oslofjordens friluftspris 2021

Oslofjordprisen er opprettet av Oslofjordens Friluftsråd (OF). Formålet med å dele ut prisen er å legge vekt på den frivillige innsatsen og å skape engasjement.

I år ønsker OF å ha fokus på innsats for og av barn og unge.

Alle kan foreslå kandidater. OFs styre avgjør hvem som skal motta prisen, og frist for innsending av forslag er 17. februar.

Forslag sendes til Oslofjordens Friluftsråd

Hvem kan få prisen!

Prisen kan deles ut til enkeltpersoner, grupper av personer, foreninger eller virksomheter.

Premien er kr 10.000

Mottaker av prisen gis et diplom og 10 000 kroner.

Vilkåret for å bli tildelt prisen er at mottaker har gjort en ekstraordinær innsats for friluftslivet i en eller flere av OFs medlemskommuner.

Den ekstraordinære innsatsen kan gjelde:

  • Praktisk arbeid
  • Aktivisering
  • Nyskaping
  • Informasjon

eller andre bidrag som har styrket utøvelse av friluftslivet på en bemerkelsesverdig måte.

Som hovedregel deles prisen ut hvert år, og tildeling skal fortrinnsvis skje på OFs årsmøte.

Nordre Follo kommune er medlem av Oslofjordens Friluftsråd.

(Foto er gjengitt med tillatelse fra Oslofjordens Friluftsråd)

Sist endret: 09.02.2021