Regjeringen opphever tiltak for Nordre Follo

Alle kommuner må fortsatt følge nasjonale retningslinjer. Kommunestyret har møte onsdag 17.2. og kan da vedta strengere regler enn de nasjonale.

Regjeringen bestemte i dag at de forsterkede tiltakene som ble innført for Nordre Follo og kommunene rundt, opphører ved midnatt natt til torsdag 18. februar. 

Kommunene kan nå selv vedta tiltak, men alle kommuner må uansett følge de nasjonale retningslinjene. De kan bare vedta strengere tiltak, ikke mildere.

Se oversikt over de nasjonale tiltakene her.

Kommunestyret i Nordre Follo har møte onsdag 17. februar kl. 19 og vil da ta stilling til eventuelle lokale tiltak i vår kommune.

Møtes sendes direkte på kommunens nettside.

 

 

 

                                                                              

 

Sist endret: 16.02.2021