Informasjonsmøter om tilskuddsordninger - Viken

Tilskuddene skal bidra til kunst og kulturtilbud av høy kvalitet for Vikens  innbyggere og stimulere til vekst og utvikling innen det profesjonelle og frivillige kunst- og  kulturfeltet.

Se nyhetsbrev til kulturinstitusjoner og kulturaktører i Viken fylke.

Tema for nyhetsbrev 2/2021: Orientering om tilskuddsordninger

Sist endret: 22.02.2021