Nordre Follo kommune trenger flere utleieboliger

Nordre Follo kommune ønsker å inngå tilvisningsavtale med firmaer som eier, forvalter og leier ut boliger. Boligene skal være et supplement til kommunens egne utleieboliger.

En tilvisingsavtale gir kommunen rett til å henvise boligsøkere til boligene som er omfattet av avtalen. Boligeier inngår deretter leiekontrakt med den enkelte boligsøker. I tilvisingsavtalen får kommunen tilvisingsrett til alle boligene i prosjektet, men avtalen skal begrenses til maksimalt 40 prosent av boligene til enhver tid.

Dersom kommunen ikke har behov kan boligen leies ut på det åpne leiemarkedet i henhold til frister som er angitt i avtalen.

For mer informasjon om utleieboliger med tilvisingsrett, se veiviseren.no

Boligene

Nordre Follo kommune har nå behov for tilvising til om lag 20 utleieboliger for personer som av ulike årsaker er vanskeligstilte på boligmarkedet. Behovet er hovedsakelig 3- og 4-roms leiligheter, men også noen 2-roms. Boligene skal ha en standard som tilsvarer nye eierboliger.
Boligene må være ferdigstilt innen 2023 – 2024.

Nordre Follo kommune ønsker å tilby boliger som ligger i ulike deler av kommunen. Boligene skal bidra til å utvikle stabile og attraktive bomiljøer i tilknytning til skoler, barnehager og offentlig kommunikasjon. Boligene må være egnet for barnefamilier.

Finansiering

Ved etablering av utleieboliger med tilvisingsavtale gjennom nybygging, ombygging eller kjøpsprosjekter, kan det søkes om lån i Husbanken til hele prosjektet. Husbankens krav til kvalitet er sammenfallende med byggeteknisk forskrift. Husbanken skal sikre at boligene er egnet. Det henvises også til kravspesifikasjon for kommunale boliger, brukergruppe 1.

For nærmere informasjon om vilkår og lånetilbud til utleieboliger med kommunal tilvisingsrett, se husbanken.no.

Dokumentasjon

Ved valg av aktør/prosjekt vil vi vektlegge:

  • beskrivelse av utleieselskapet
  • plan for forvaltning av beboere og bomiljø
  • husleienivå (gjengs leie)
  • kvalitet- og boligstandard
  • ferdigstillelsestidspunkt
  • boligenes beliggenhet.

Se også:
Krav og beskrivelse av søker/utleieselskap ved levering av tilbud om utleieboliger med tilvising-/tildelingsavtale  

Boligutbyggere kan tilby leiligheter i flere prosjekter, og de må selv skaffe tomt til prosjektene.

Tilbudet må inneholde:

  • Beskrivelse av utleieselskapet
  • Plan, snitt og fasadetegninger
  • Driftsregnskap samt situasjonsplan

All innsendt dokumentasjon fra tilbydere vil bli behandlet konfidensielt frem til eventuell avtale er inngått.  

Informasjonsmøte i februar

Dato for infomøte: 17.2.2021 klokken 12.00-15.00.
Sted: Auduns sal i Nordre Follo rådhus og på Teams.

Deltagere til infomøte bes melde seg på til kristiantollan.seiersten@nordrefollo.kommune.no med navn, telefonnummer og epost innen 15.2.2021.

Vi tar forbehold om at møtet kan avholdes fysisk og eventuelle plassbegrensinger på møtet.

For 2021 gjelder følgende tilbudsfrist: 1. april.

For mer informasjon og innlevering av tilbud, ta kontakt med
Nordre Follo kommune ved fagsjef Eiendom og bydrift Kristian Tollan Seiersten, mobil 48 06 28 03, e-post: kristiantollan.seiersten@nordrefollo.kommune.no
eller
fagsjef Arbeid og inkludering Tone Skjelbostad, mobil 46 89 06 37, epost: Tone.Skjelbostad@nordrefollo.kommune.no.

Sist endret: 02.02.2021