Mistanke om oljesøl til Kolbotnvannet

Det har vært oljesøl fra en maskin som står på lekteren i Kolbotnvannet i forbindelse med vann – og avløpsprosjekt.

Det er mistanke om noe avrenning til Kolbotnvannet og Norvar er tilkalt for å bistå.

Kommunens forurensningsmyndighet er varslet og på stedet for å dokumentere, observere og innhente fakta.

Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart vi vet mer. 

Sist endret: 01.02.2021