Kommunen skal sjekke at virksomheter følger Covid-19-forskriften

Butikker, kafeer, treningssentre, byggeplasser og andre steder der folk møtes, vil bli kontrollert fra midten av februar 2021, og så lenge smittefaren er til stede.

Kommunen vil føre kontroller på steder der man erfarer at mange mennesker samles, og i den forbindelse gi råd og veiledning om reglene.

Kan komme på uanmeldt tilsyn

Kommunen har så langt gitt råd og veiledning, nå vil kommunen også føre både anmeldte og uanmeldte tilsyn ute blant ulike bransjer.

Helsedirektoratet har bedt kommunene om å styrke tilsynet med steder der folk møtes

Kommunen og kommuneoverlegen har ansvar for å holde oversikt over smitteforekomsten i kommunen, og skal til enhver tid gjennomføre de tiltakene som trengs lokalt for å stanse videre smitte så raskt som mulig. 

Varsel om tilsyn etter Covid-19-forskriften

Etter Covid-19-forskriften paragraf 18 vil kommunen føre tilsyn med at virksomheter etterlever forskriften (Covid-forskriften paragraf 18).

Også politiet har bistandsplikt og kan bistå kommunen med gjennomføring av tiltak som måtte bli nødvendige (smittevernloven paragraf 4-10). Det er politiet som fører tilsyn med private sammenkomster. 

Kommunen samarbeider også med Mattilsynet og Arbeidstilsynet.

Alle har ansvar for å overholde reglene

Kommunen vil minne om den enkeltes ansvar for å overholde reglene, slik at vi kan beholde åpne butikker og andre steder der folk møtes.

Sist endret: 12.02.2021