Ikke stort omfang oljesøl til Kolbotnvannet

Oljesøl til Kolbotnvannet i forbindelse med arbeid med vann- og avløpsprosjekt ser ut til å være av mindre omfang. Saken er meldt til Brannvesenet og det tas vannprøver tirsdag 2. februar.

Rundt klokken 15.00 1. februar ble kommunen orientert om en hendelse med oljesøl fra en maskin på lekteren på Kolbotnvannet. Lekteren er plassert på vannet i forbindelse med vann og avløpsprosjektet Theodor Hansens vei – Båtsleppa, som er i avsluttende fase.

Det var entreprenør som varslet kommunen om hendelsen.

Gjorde førstehjelpstiltak på stedet

- I henhold til miljø og oppfølgingsplan, hadde entreprenør absorberingsmatter og nødvendig utstyr til å kunne handle raskt om slike hendelser skulle skje. Det meste av oljesølet havnet i absorberingssmattene, men på grunn av kulden virket de ikke like godt som de burde. Entreprenør gjennomførte også «førstehjelpstiltak» for å forebygge at overskudd skulle renne til vannet.

Samråd med Brannvesenet

- Vi kan ikke nå anslå hvor mye olje som har rent i vannet, men det er ikke snakk om store mengder. NORVA24 bistår kommunen med opprydning og Brannvesenet er varslet om saken. De vurderer det ikke nødvendig å varsle Kystverket når det er snakk om denne størrelsesorden og støtter kommunens håndtering av saken, sier virksomhetsleder for vann og avløp i Nordre Follo kommune Tom Schei.

Tar rutinemessige vannprøver 

Han legger til at det ikke er risiko for at oljesølet kan påvirke Kolbotnvannet på en måte som berører drikkevannskilden Gjersjøen.
- Det er det på ingen mistanke om, men vi tar rutinemessige vannprøver to steder tirsdag 2. februar, sier Schei.

 

Sist endret: 01.02.2021