Følger nasjonale smitteverntiltak

Nasjonale smittevernregler gjelder i Nordre Follo kommune fra og med 18. februar. Kommunestyret vedtok ikke lokal smittevernforskrift.

Nye råd og regler fra 25. september

Norge går over til "En normal hverdag med økt beredskap" fra lørdag 25.09, kl. 16.00.

Regjeringens oversikt over nye råd og regler 
Koronavirus (FHI)

De presiserte at kommunen følger de til enhver tid gjeldende nasjonale anbefalingene om smitteverntiltak. Privatpersoner, virksomheter, lag og foreninger forventes å følge nasjonale råd, retningslinjer, bransjestandarder og andre veiledere for smittevern.

Regjeringen bestemte tirsdag 16. februar at de forsterkede tiltakene som ble innført for Nordre Follo og kommunene rundt, opphører ved midnatt natt til torsdag 18. februar.

Kommunene kan selv vedta tiltak, men alle kommuner må uansett følge de nasjonale retningslinjene. De kan bare vedta strengere tiltak, ikke mildere. Kommunestyret valgte altså ikke å vedta strengere tiltak.

Se oversikt over nasjonale tiltak

Helhetsvurdering

Kommunestyret fikk presentert kommuneoverlegens vurdering av smittesituasjonen og grunnlaget for å vurdere at det er tilstrekkelig å følge nasjonale smittevernregler og anbefalinger:

  • Smittetrykket i Nordre Follo er nå lavere etter en periode med strenge smitteverntiltak og forsterket satsing på testing, isolasjon, smittesporing og karantene (TISK).
  • Det er strenge nasjonale innreiseregler.
  • I Nordre Follo har vi intensivert veiledning, befaring og tilsyn med smittevernet i private og kommunale virksomheter for å sikre at smitteverntiltakene er hensiktsmessige og at etterlevelsen blir best mulig.
  • Kommuneoverlegen tror at tilliten og dermed etterlevelsen av tiltak opprettholdes lenger i befolkningen hvis vi letter på tiltakene når det er mulig, og ikke bedriver stor grad av forebyggende tiltak (til tross for at smittevernloven kan åpne for det).
  • Vi har økende grad av vaksinasjonsdekning i kommunen og vaksinering av risikogruppene vil fortløpende ha betydning for risikovurderingen.
  • Det er meget viktig å påpeke at hvis regler og anbefalinger skal være bærekraftig må alle privatpersoner, virksomheter, lag og foreninger også følge nasjonale råd, retningslinjer, bransjestandarder og andre veiledere for smittevern.

Idrettsaktivitet for parautøvere

Kommunestyret vedtok også at kommunen stiller seg positiv til innendørs idrettsaktivitet for parautøvere som ikke tilhører en grupper med forhøyet risiko for komplikasjoner ved eventuell Covid-19 smitte, gjenopptar sin aktivitet.

Råd og regler i Nordre Follo

Sist endret: 17.02.2021