Digitalt nabovarsel nummer 1 million ble sendt til en nabo i Nordre Follo

Siden 2018 har det vært mulig å sende nabovarsler digitalt i bygge- og delesaker. Du kan enkelt sende nabovarsler via Nordre Follo e-Torg.

Norske kommuner behandler rundt 90 000 byggesøknader i året. Når nabovarsel i den forbindelse sendes digitalt, og ikke lenger som en rekommandert sending, innebærer det besparelser for søkere.

Nabovarsel nummer 1 million som ble sendt digitalt ble ifølge Direktoratet for byggkvalitet sendt fra Sweco til en nabo i Nordre Follo.

Slik fungerer det

Det er flere aktører som tilbyr digitalt nabovarsel i forbindelse med bygge- og delesøknader, og det kan enkelt gjøres fra Nordre Follos e-Torg.

Det digitale nabovarselet sendes direkte til naboenes innboks i den digitale portalen Altinn. Ansvarlig søker vil også motta eventuelle tilbakemeldinger fra naboene i sin innboks hos Altinn.

Skal du sende nabovarsel i forbindelse med en bygge- eller delesak?
Les veiledning om nabovarsel på Direktoraret for byggkvalitets nettside.

Har du fått et nabovarsel? Les mer her om hvordan du forholder deg til det. 

Sist endret: 19.02.2021