Tilskudd til inkludering av barn og unge

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har nå lyst ut Tilskudd til inkludering av barn og unge. Søknadsfrist er 17. desember 2021.

Tilskuddet er sammenslått tilskudd av tidligere Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge, Barne og ungdomstiltak i større bysamfunn og Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom. 

Les mer om tilskuddsordningen, hvem som kan søke og viktige dokumenter for søknad.    

Bufdir - tilskudd

Kontaktperson i Nordre Follo kommune

Kaja Margrethe Larsen 

 

Sist endret: 02.12.2021