Nye tiltak i Nordre Follo kommune

Regjeringen innfører regionale tiltak i Nordre Follo og flere kommuner i Viken og Innlandet for å forsinke og begrense spredning av den nye virusvarianten omikron.

Husk at råd og regler om smittevern endres ofte. Se alltid oppdatert informasjon om gjeldende regler her: Råd og regler i Nordre Follo

– Målet vårt er å beholde kontrollen på pandemien. Vi må beskytte kapasiteten i helsetjenesten i kommuner som nå kan være berørt av smitteutbrudd med omikron-varianten. Det er viktig at vi raskt begrenser kontakt og mobilitet i disse områdene. Samtidig ønsker vi ikke å innføre unødige begrensninger i folks liv. Men regjeringen vil komme med strengere tiltak hvis det blir nødvendig, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Det er bekreftet et større smitteutbrudd i Oslo med omikron-varianten i forbindelse med et julebord, der personer fra Oslo og kommuner rundt hovedstaden deltok. I tillegg er det bekreftet smitte av omikron-varianten i Øygarden og blant enkelte reisende til Norge fra sørlige Afrika.

Sprer seg raskt

Folkehelseinstituttet mener det omfattende utbruddet knyttet til arrangementet både viser at omikron har stort spredningspotensial, og at det er mulig at vaksineeffekten kan være lav når det gjelder smittespredning. Det er så langt ikke konkludert med om omikron-varianten fører til mer alvorlig sykdom. Vaksinene gir trolig beskyttelse mot alvorlig sykdom, men graden av beskyttelse er usikker.

– Vi trenger mer kunnskap. Med de regionale tiltakene vil vi forsinke spredningen av omikron-varianten i Norge inntil flere eldre har blitt vaksinert og inntil vi har fått mer kunnskap. I tillegg har vi økende smittespredning i landet generelt, særlig i Oslo og Viken, og disse tiltakene vil også begrense den generelle smittespredningen, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Innfører regionale tiltak

De regionale tiltakene innføres i kommuner som er berørt av pågående utbrudd av omikron-variant og der det også er stor belastning på spesialisthelsetjenestene. Kommuner som tilhører opptaksområdet til Akershus universitetssykehus er inkludert. Flere av disse kommunene inngår i samme bo- og arbeidsregion, der er det stor mobilitet.

Følgende regionale tiltak innføres med forskrift i Nordre Follo og andre utvalgte kommuner:

 • Påbud om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde minst én meters avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, innendørs stasjonsområder og taxi. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Det anbefales også å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, for eksempel når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller er på vei ut av en fotballstadion.
 • Påbud om at arbeidsplasser der hjemmekontor er mulig uten at det går utover viktige og nødvendige tjenester, skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken. Det kan for eksempel gjøres slik at de ansatte jobber hjemmefra halvparten av tiden.
 • Antallsbegrensninger for private arrangementer innendørs på inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler.
 • Plikt for serveringssteder og arrangører til å registrere gjester for å kunne varsle gjester ved smitteeksponering.
 • Krav om bordservering av alkohol for serveringssteder og arrangementer som har skjenkebevilling
 • Krav om at alle gjestene har sitteplasser på serveringssteder som har skjenkebevilling
 • Antallsbegrensninger for innendørs arrangementer uten faste tilviste plasser med inntil 600 (i kohorter på 200).

Følgende kommuner omfattes av forskriften om regionale tiltak:

 • Oslo
 • Asker
 • Bærum
 • Grue
 • Kongsvinger
 • Nord-Odal
 • Sør-Odal
 • Eidskog
 • Hurdal
 • Nannestad
 • Ullensaker
 • Gjerdrum
 • Nes
 • Lørenskog
 • Lillestrøm
 • Rælingen
 • Aurskog-Høland
 • Enebakk
 • Nordre Follo
 • Ås
 • Nesodden
 • Frogn

De regionale tiltakene vil tre i kraft fra og med midnatt natt til fredag 3. desember 2021. Tiltakene varer i første omgang i 14 dager.

Se regjerings pressemelding: Regjeringen innfører flere regionale smitteverntiltak i flere kommuner, 02.12.2021.

I tillegg innføres flere nasjonale tiltak

Regjeringen innfører i tillegg flere nasjonale tiltak for å forsinke spredning av omikron-varianten. Det anbefales blant annet å holde avstand og å unngå håndhilsing og klemming.

Se regjeringens pressemelding: Regjeringen innfører nye nasjonale tiltak, 02.12.21.

Alle som kommer til Norge må teste seg etter ankomst

Regjeringen innfører strengere testkrav på grensen, for å forsinke og begrense spredning av den nye virusvarianten omikron. Fra og med midnatt, natt til fredag 3. desember, må alle som kommer til Norge i utgangspunktet teste seg uavhengig av vaksinasjonsstatus.

Se regjeringens pressemelding: Alle som kommer til Norge må teste seg etter ankomst, 02.12.2021.

Koronaordninger for kultur, frivillighet og idrett forlenges

Regjeringen viderefører koronastøtteordningene fram til sommeren 2022. 

Se regjeringens pressemelding: Koronaordninger for kultur, frivillighet og idrett forlenges, 02.12.2021.

 

Fornøyd med nye tiltak - glad for at barn og unge skjermes

-  Det er leit at vi igjen står i en alvorlig situasjon hvor det er nødvendig å innføre flere tiltak. Når situasjonen er som den er, er vi fornøyd med at det kommer felles regionale tiltak. Vi er en felles bo og arbeidsregion, hvor Oslo er viktig – og det er derfor hensiktsmessig med like og forholdsmessige tiltak, som kommer samtidig. Da blir det enkelt for alle de som ferdes på kryss og tvers å forholde seg til dem. Så er jeg særlig glad for at barn og unge skjermes, sier Hanne Opdan, ordfører Nordre Follo.

- Følg tiltakene og ta vaksine hvis du kan 

Det støttes av kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

- Vi opplever å ha brukt alle verktøyene vi har i verktøykassa alene som kommune, og er fornøyd med at det kommer regionale tiltak fra nasjonalt hold, sier Myhrvold.

- Disse tiltakene gjøres for å bremse spredningen av Omicron, for å gi oss tid til å få mer kunnskap om det nye viruset. Vi har forståelse for at folk er lei, men oppfordrer alle til å finne motivasjon og styrke til å sette seg inn i gjeldende regler og anbefalinger og følge dem etter beste evne, legger hun til.

- Jeg oppfordrer også alle til å laste ned smittestopp-appen, slik at vi forhåpentligvis kan ta denne i bruk i vår smittesporing. Til tross for usikkerheten rundt vaksine-effekt mot Omicron, så oppfordrer jeg alle som kan til å ta imot tilbud om Covid-19-vaksine. Det er det beste middelet vi har i kampen mot koronaviruset, avslutter Myhrvold. 

 

Sist endret: 17.12.2021