Klart for urbant landbruk i Nordre Follo

Kommunen har satt av to arealer i tvillingbyene Kolbotn og Ski til urbant landbruk. Vi minner om at interesserte som kan tenke seg å dyrke der må søke innen 15. januar 2022.

Kommunen har også oppfordret private grunneiere i kommunen til å vurdere om de har arealer å stille til disposisjon for innbyggere som ønsker å drive urbant landbruk i nærmiljøet.

Noen grunneiere har allerede respondert, og det er fortsatt mulig å registrere slike arealer i kommunens kart over disponible arealer til urbant landbruk og dyrkningsprosjekter i Nordre Follo.  

I utgangspunktet har kommunen sett for seg å tildele én parsell per søker. Hvis det er flere som ønsker å dele, kan vi vurdere det også. Det er viktig for kommunen at tilbudet skal være åpent for flest mulig. Vi anbefaler alle som er interessert til å søke.

Ønsker du å dyrke på kommunens arealer, søker og inngår du en avtale med kommunen. Ønsker du å dyrke på private arealer, tar du kontakt med og avtaler direkte med grunneieren.  

Mer informasjon om urbant landbruk i Nordre Follo, søkekriterier, søknadsskjema og kontaktinformasjon finner du på denne siden.

Sist endret: 13.01.2022