Jevnlig testing på 5. - 10. trinn

Nordre Follo kommune har den siste tiden hatt mye smitte blant barn og unge. Kommunen innfører derfor en ordning med selvtest hjemme fram til jul.

- Vi har et høyt smittepress i Nordre Follo kommune, og mye av smitten skjer hos barn og ungdom i skolealder. Mandag 6. desember innfører vi derfor jevnlig testing av elever fra 5. til 10. trinn i samråd med FHI, sier konst. kommuneoverlege Monica Biermann.

Ønsker å begrense utbrudd 

- Målet med jevnlig testing er å oppdage og begrense utbrudd tidlig.  Elevene vil få utdelt hurtigtester slik at de kan teste seg hjemme. Deltagelse i jevnlig testing er frivillig, men vi oppfordrer sterkt til å delta da høy oppslutning er avgjørende for å få god effekt av tiltaket, sier Biermann.

Elevene tester seg hjemme  

Elevene tar selvtest hjemme to ganger i uken. Skolen vil sende med elevene tester hjem og sørge for at de vet hvordan de skal utføre testen. Vi vil i første omgang ha denne ordningen i to uker, dvs. til og med 20. desember 2021.

Jevnlig testing erstatter «test for karantene» og det er ikke nødvendig med smittesporing på skoler som deltar i jevnlig testing.         

Les mer på Korona - skole og barnehage

Sist endret: 02.12.2021