Naboinformasjon fra Bane NOR

I forbindelse med Bane NORs arbeid i morenen i Ski og utbedringen av grunnforholdene i dette området, har det oppstått enkelte synlige sprekker i asfalten i Waldemarhøyveien.

Sprekkene er ifølge Bane NOR ufarlige, og både Bane NOR og deres entreprenør følger opp og vil utbedre skadene.

 

Ser du endringer, eller ønsker du å komme i kontakt med Bane NOR? Send gjerne en e-post: follobanen@banenor.no eller ring Bane NORs nabovakttelefon, tlf. 459 75 212.
Telefonen er betjent mandag - fredag kl. 09:00 -15:00.

Sist endret: 12.08.2021