Workshop for kommunestyret om økonomi og behovsanalyser

Folkevalgte skal få høre om og jobbe med problemstillinger rundt kommunens økonomi, utvikling og framtidige behov for barnehager, skoler, idrettsanlegg og omsorgsboliger. Se møtet direkte onsdag 21.4. kl. 18.00.

Kommunen har kartlagt behovene for investeringer i barnehage, skole, idrettsanlegg og omsorgsbygg. Kunnskapen fra analysene skal brukes som grunnlag når folkevalgte skal vedta investeringer i juni.

Kommunestyret vedtok i desember 2019 å utsette alle investeringer for å gå gjennom det helhetlige behovet i den nye kommunen. Disse analysene er viktige fordi de bidrar til at kommunen gjør de riktige investeringene og bruker pengene der det trengs mest.

Les mer om analysene her. 

Onsdag 21. april skal kommunestyrets representanter delta på en workshop der hovedpunktene i programmet er:  

 • Hvordan oppnå den by- og samfunnsutviklingen dere ønsker? ved Erling Dokk Holm, førsteamanuensis ved Institutt for eiendom og juss, NMBU
 • Kommuneplanens føringer og prioriteringer av utbyggingsområder ved Anne Holten, fagsjef samfunnsutvikling
 • Program for utvikling av Ski sentrum ved Cecilie Mæle, programleder
 • Økonomisk bærekraft og utvikling i finansielle måltall ved Pål Sæther, spesialrådgiver
 • Behovsanalyser og befolkningsprognoser ved Siri Haugnes, programkoordinator for Handlingsrom 2023
 • Inndeling i følgende grupper:
  • Skole 1: Fløysbonn, Hellerasten og Flåtestad
  • Skole 2: Skolekvartalet i Ski
  • Helse og omsorg 1
  • Helse og omsorg 2
  • Idrett
  • Helheten
  • Helheten

Møtet blir sendt direkte fra kl. 18.00 og kan følges via kommunens nettside.

Behovsanalysene skal så til politisk behandling i de ulike utvalgene og formannskapet neste uke, før endelig behandling i kommunestyret 5. mai.

Se alle sakspapirene til de politiske møtene her.

Sist endret: 20.04.2021