Vil du være valgmedarbeider i 2021?

Vi trenger valgmedarbeidere i valglokalene 12. og 13. september, og til arbeid med forhåndsstemming i perioden 10. august til 10. september.

Fotograf: Tore Fjeld

Våre stemmekretser

Vi trenger valgmedarbeidere til tolv valglokaler søndag 12. september og mandag 13. september. I Nordre Follo har vi følgende kretser: Hebekk, Kontra, Siggerud, Langhus, Kråkstad, Finstad, Vevelstad, Bøleråsen, Kolbotn, Hellerasten, Sofiemyr og Greverud.  

Åpningstid i valglokalene på valgdagene

 • Søndag 12. september kl. 12.00–20.00
 • Mandag 13. september kl. 10.00–21.00   

Forhåndsstemming

Perioden med forhåndsstemming er 10. august til 10. september. Vi trenger også valgmedarbeidere i denne perioden. Mottak av forhåndsstemmer skjer i

 • Nordre Follo rådhus fra 10. august til 10. september kl. 08.00-15.30.
 • Kolben kulturhus, foajéen, fra 10. august til 10. september kl. 08.00-15.30.
 • Langhuset, fra 30. august til 9. september kl. 15.30-20.00.  

Utvidet åpningstid fra mandag 30. august – 9. september: Nordre Follo rådhus og Kolben kulturhus kl. 08.00–20.00.   

Arbeidsoppgaver

Vi benytter det nasjonale valgsystemet EVA, noe som stiller krav om gode datakunnskaper hos valgmedarbeiderne. Eksempler på andre oppgaver er å stå vakt, veilede velgere, etterfylle stemmesedler, holde orden og telle opp stemmesedler med partifordeling.  

Opplæring

Alle som skal være valgmedarbeidere må delta i opplæringen. På grunn av usikkerhet i forbindelse med covid-19, regner vi med at opplæringen vil være en blanding av digital undervisning og fysisk oppmøte i mindre grupper. Vi vil gjennomgå de ulike arbeidsoppgavene, datasystemet EVA, lovverk mm. Den digitale opplæringen vil starte i august og gå fram til valget, mens den fysiske opplæringen er planlagt i uke 33 og 35.  

Arbeidstid

Valgdagene

Søndag kl. 10.30 til ca. 20.30 (eller til vi er ferdige med å rydde valglokalet).

Mandag kl. 9.30 til ca. 23.00 (eller til vi er ferdige med å rydde, telle opp/partifordeling av stemmesedler o.l. i valglokalet), eller

Mandag kl. 15.00 til ca. 23.00 (eller til vi er ferdig med å rydde, telle opp/partifordeling av stemmesedler o.l. i valglokalet).

Alle valgmedarbeidere må jobbe begge dager, søndag + hele eller halve mandag.  

Perioden med forhåndsstemming

Vi setter opp en egen vaktplan for de som skal være med å motta forhåndsstemmer.   Arbeidstiden vil være hverdager i tidsrommet kl. 08.00–20.00.  

Godtgjøring

Valgdagene

 • Søndag kr. 2 600 (hel dag).
 • Mandag kr. 4 350 (hel dag).
 • Mandag kr. 2 400 (fra kl. 15.00 og ut dagen).

Perioden med forhåndsstemming

 • Godtgjøring per time: Kr. 215.00.   

Obligatorisk opplæring: Kr 700.00 (digitalt, samt en time fysisk oppmøte én kveld).  

Søknadsskjema

Vil du delta i et viktig og spennende arbeid under valgdagene? Følg linken og fyll ut søknadsskjemaet. I skjemaet kan du velge hvilket valglokale du primært ønsker å arbeide i.

Søknadsskjema 

Fordeling av valgmedarbeidere vil skje fortløpende og avsluttes medio juni. Du vil få en e-post med informasjon om plassering osv. Hvis du ikke får tilbud om jobb ved noen av de prioriterte valglokalene, vil du også få en e-post om dette.  

Merk følgende

 • Du må ha fylt 18 år i løpet av 2021.
 • Du kan ikke være valgmedarbeider hvis du står oppført på en valgliste til stortingsvalget eller sametingsvalget.
 • Smittevern blir ivaretatt i samsvar med nasjonale og lokale retningslinjer.  

Lurer du på noe?

Ta kontakt med politisk sekretariat 

Se også Valget 2021

Sist endret: 23.04.2021