Viken fylkeskommune bygger kollektivfelt langs fv. 152 Åsveien i Ski

Viken fylkeskommune skal legge til rette for at bussen får bedre framkommelighet langs fylkesvei 152 Åsveien i Ski. I tillegg skal to busstopp bygges om.

Anleggsarbeidet starter 12. april og skal etter planen være ferdig i slutten av juni 2021. Arbeidstiden er fra kl. 07.00 til 16.00 på hverdager. Anleggsarbeidet vil ikke påvirke trafikkavviklingen i særlig grad, da begge kjørefeltene er åpne for trafikk. Det vil bli satt opp sperringer for myke trafikanter på gangveien, og sperringer mot anleggsområdet langs Åsveien.

Les mer på Viken fylkeskommunes nettside.

Sist endret: 12.04.2021