Viderefører tiltaksnivået i skoler og barnehager

Formannskapet vedtok 8. april å videreføre rødt tiltaksnivå i skoler og gult tiltaksnivå i barnehager til og med 23. april.

På grunn av smittesituasjonen i kommunen anbefalte kommunedirektøren å forlenge tiltaksnivået til og med 23. april. Det ble enstemmig vedtatt av formannskapet.

Nye smittevernveiledere

Fra og med 12. april skal det innføres nye smitteveiledere for skoler og barnehager. 

Ustabilt smittenivå, men gode vaksinenyheter

Kommuneoverlegen orienterte formannskapet om smittesituasjonen i kommunen, som nå ligger på nivå 4, som betyr utbredt spredning. Hun fortalte at vi fortsatt har et stort smittetrykk i likhet med andre kommuner i vår region. Dagens gladnyhet var at kommunen i dag har fått beskjed om at Nordre Follo får langt flere vaksinedoser enn først antatt neste uke, rundt 3000 doser.

Møte med Statsforvalteren om nasjonale tiltak

Ordfører Hanne Opdan fortalte at hun torsdag deltok i møte med Statsforvalteren i Oslo og Viken sammen med andre kommuner. Her ga ordføreren innspill til hva hun håper regjeringen vil bestemme seg for av videre tiltak, som tidligst blir klare 9. april. Hun uttrykte bekymring for næringslivet.

– I vår region er smittetrykket høyt, som skaper mye bekymring blant kommunene, sa Opdan.

Under dette møtet ble også vaksinering tatt opp. Ordføreren fortalte formannskapsmøtet at hun også spilte inn at hun mener ansatte i barnehager og skoler bør bli prioritert for vaksinering.

Se saksdokumenterne

Sist endret: 09.04.2021