Vellykket folkevalgtsamling

Lørdag 10. april gjennomførte folkevalgte i Nordre Follo en digital folkevalgtsamling som forberedelse til å starte rullering av kommuneplanens arealdel.

De folkevalgte fikk presentert temaer som er sentrale i planarbeidet, blant annet forvaltning av grøntområder og kulturminner, framtidig boligbehov, hvordan pandemien har påvirket mobilitet og arbeidsplasser, samt utvikling av trygge lokalsamfunn.

En god start

Samlingen ble en inspirerende start på et viktig arbeid, og administrasjonen fikk med seg innspill til problemstillinger de folkevalgte ønsker å få belyst i det videre planarbeidet.

Presentasjoner fra samlingen

Film fra samlingen

Sist endret: 16.04.2021