To temamøter i utvalg mandag 19. april

Utvalgene skal ha temamøte om behovsanalysene. Møtene sendes direkte på nettsiden kl. 17 og 18.

Utvalg for oppvekst, idrett og kulturs temamøte er kl. 17.00 – 20.00
Tema: Behovsanalyse barnehage, skole og idrett.

Utvalg for omsorg, helse og seniorpolitikks temamøte er kl. 18.00-20.00. Tema: Behovsanalyse Helse og omsorg

Begge temamøtene blir sendt på kommunens nettside (KommuneTV).

Les mer om behovsanalysene: https://www.nordrefollo.kommune.no/nyheter/2021/april/har-analysert-behovene-for-investeringer/

Les alle behovsanalysene: https://www.nordrefollo.kommune.no/handlingsrom-2023/behovsanalyser/

Sist endret: 19.04.2021