Søknader om trefelling behandles i vinterhalvåret

Du kan søke om å felle trær på kommunale eiendommer og friområder. Disse søknadene behandler kommunen hovedsakelig i vinterhalvåret. Bakgrunnen for dette er at kommunen ikke feller trær i fuglenes hekketid.

Dersom du nå sender søknad til kommunen om trefelling eller ikke har fått svar på en allerede innsendt søknad, legger vi den sammen med andre mottatte søknader som vi begynner å behandle tidligst i oktober.

Informasjon om hva du må ta med i søknaden, og vurderingene vi gjør når vi behandler søknader om trefelling, finner du her.

Ser du trær som har veltet og er til hinder for trafikken, eller er farlig på annet vis, ber vi om at du kontakter Vei og parks vakttelefoner på 90 82 73 20/ 90 98 17 64.

Sist endret: 13.04.2021