Smitteutbrudd ved omsorgsboliger

Det er nå tre smittetilfeller og ni personer i karantene ved Follo omsorgsboliger. Det er også to smittede og elleve personer i karantene ved Bregneveien omsorgsbolig.

I begge avdelingene jobber smittevernteamet med å kartlegge og spore smitte for å få god oversikt over situasjonen.

Sist endret: 26.04.2021