Skole eller ungdomsskole?

Nordre Follo kommune inviterer alle innbyggere til medvirkning og innspill i navnesak om å endre navn på fire av kommunens ungdomsskoler.
Samhold i ungdomsgjengen

Saken dreier seg om å gi ungdomsskolene Ingieråsen skole, Hellerasten skole, Fløysbonn skole og Flåtestad skole tilnavnet «ungdomsskole» istedenfor «skole».

Enhetlig og oversiktlig praksis om skolenavn

Bakgrunnen for saken er at Nordre Follo kommune ved hjelp av navneendring på enkelte av skolene vil gjøre det mer oversiktlig å skille mellom barne- og ungdomsskoler, samt å skape en enhetlig praksis for hele kommunen.

Per dags dato er det bare Haugjordet ungdomsskole og Ski ungdomsskole av de rene ungdomsskolene (8.–10. trinn) som har tilnavnet ungdomsskole i Nordre Follo kommune.

Alle barneskolene (1.–7. trinn) i kommunene har tilnavnet skole. De to skolene med elever fra 1.–10. trinn har også tilnavnet skole.

Kom med innspill frem til 21. juni

Frem til 21. juni kan du stemme på om du vil at skolene skal ha tilnavnet «ungdomsskole» eller «skole».

Stem på navn

Ønsker du å komme med en uttalelse om skrivemåten av navnene på skolene kan du sende en e-post til postmottak@nordrefollo.kommune.no eller en uttalelse i posten til Nordre Follo kommune, Postboks 3010, 1402 Ski. Merk høringsuttalelsen med saksnummer 20/37329.

Hva skjer videre?

Utvalg for Areal, klima og byggesak vil bestemme hva de offisielle skolenavnene blir. Før utvalget fatter vedtak skal Språkrådet gi sin tilråding om skrivemåten.

Etter vedtak vil de endelige navnene bli kunngjort og navnene vil bli ført i Sentralt stedsnavnsregister.

Sist endret: 21.04.2021