Nordre Follo har fått penger til sommerskole

Kommunen har fått 7,5 millioner kroner fra regjeringen til å arrangere sommerskoleaktiviteter i sommer. Vi jobber nå med å planlegge tilbudet og mer informasjon kommer tidlig i mai.
Samhold i ungdomsgjengen

Mange elever har mistet mye tid på skolen dette skoleåret. Derfor bevilget regjeringen 500 millioner kroner til ulike sommertilbud for elever i grunnskolen, som ble fordelt på 228 kommuner, blant andre Nordre Follo.

Søknadsfristen var mot slutten av mars og midlene ble tildelt rett før påske. Nå gjenstår det mye arbeid med planlegging av tilbudet.

Gratis tilbud

- Kommunen er i gang med å planlegge sommerskoleaktiviteter og vil gjøre det sammen med skolene og andre aktører slik at barn og unge får et riktig og variert tilbud med sommerskoletilbud og andre meningsfulle sommeraktiviteter. Det finnes også allerede ganske mange aktiviteter innenfor kulturskolen, fritidsklubbene og gjennom flere frivillige lag og foreninger, sier kommunalsjef for oppvekst, Sten Tore Svennes.

Sommerskoletilbud som videreutvikles og etableres ved hjelp av disse midlene skal være gratis, det er et av premissene Utdanningsdirektoratet har stilt.

Kommunen vil tilrettelegge for sommerskoletilbud for elever på mellomtrinnet og ungdomstrinnet og fokusere mest på sommerskoleaktiviteter i uke 31 og 32.

Tilbudene vil arrangeres i tråd med gjeldende smittevernanbefalinger. Det legges per i dag ikke opp til større grupper enn 15, da dette er i tråd med det vi i dag vet om smittesituasjon og aktuelle anbefalinger.

Påmelding i mai

Kommunen har dialog med ulike aktører og vil med midlene vi har mottatt både bidra til å videreutvikle tilbud og etablere nye tilbud flere steder i kommunen.

Videreutviklingen av tilbud vil eksempel kunne være å samarbeid med private aktører eller samarbeide med frivillige lag og organisasjoner om delte tilbud hvor barn og unge kan være på sommerskole halve dagen og eksempelvis drive med idrett resten av dagen.

Vi planlegger å åpne for påmeldinger tidlig i mai. Følg med på kommunens nettside og facebook for mer informasjon.

Sist endret: 12.04.2021