Søk om tilskudd til kultur, idrett og nærmiljøtiltak

Skjemaene er nå klare og søknadsfristen for flere av ordningene er 6. mai.

Lag, organisasjoner, stiftelser og enkeltpersoner kan søke om midler til ulike tiltak. 

Les mer under Tilskuddsordninger. 

Sist endret: 28.04.2021