Ikke mat ender, gjess og svaner

Det er oppdaget fugleinfluensa i Norge og Mattilsynet fraråder mating av vannfugler som gjess, ender og svaner.
Fugleinfluensa skyldes et virus som hører naturlig hjemme hos en rekke ville fugler, spesielt fugler som lever i og ved vann. Fugleinfluensa er svært smittsomt for fuglene. Når vi mater dem, samles de i store grupper og da kan smitte lett spre seg.
 
Folkehelseinstituttet vurderer risikoen for at viruset skal smitte til mennesker som svært lav. Det er også svært lite sannsynlig at katter eller andre kjæledyr blir smittet.
 
Av hensyn til generell smittefare skal man alltid unngå å ta på syke og døde fugler. Har du ikke vært i kontakt med smittede fugler, trenger du ikke bekymre deg for om du er smittet.
 
Det er fortsatt trygt å mate småfugler på fuglebrettet.
 
Mattilsynet oppfordrer alle som ferdes langs sjø, vann og våtmarksområder om å varsle på 22 40 00 00 ved funn av syke eller døde fugler.
 

Sist endret: 26.04.2021