Gradvis og kontrollert gjenåpning – noen lettelser i tiltak fra mandag 26. april

Regjeringen bestemte torsdag 22. april å legge Nordre Follo kommune på tiltaksnivå 5B i Covid-19-forskriften. Vedtaket er i tråd med anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Kommunen går til nivå 5B uten lokale innstramminger i første omgang.

Nye råd og regler fra 25. september

Norge går over til "En normal hverdag med økt beredskap" fra lørdag 25.09, kl. 16.00.

Regjeringens oversikt over nye råd og regler 
Koronavirus (FHI)

Enighet om tiltaksnivå 5B uten lokale innstramminger i Nordre Follo

Nordre Follo kommune går fra tiltaksnivå 5A til nivå 5B uten lokale tilstramminger fra og med mandag 26. april. Det stilte et samlet formannskap i Nordre Follo seg bak i dag.

Når vi ikke innfører lokale begrensninger, er det svært viktig at alle innbyggere følger smittevernregler og anbefalinger etter beste evne. Vi må være forberedt på innstramninger igjen hvis smittesituasjonen endrer seg i negativ retning.

– Smittetallene går sakte i riktig retning, men vi må passe veldig godt på at gjenåpningen skjer gradvis og kontrollert, for å unngå at vi må stramme inn igjen. Vi vet at mange er slitne og strever i situasjonen med de strenge tiltakene vi har hatt lenge nå. Tiltaksnivå 5B er også strengt, høyt tiltaksnivå, men nødvendig. Vi er fornøyd med at regjeringen nå har vedtatt en felles regional forskrift for kommunene i regionen, sier ordfører Hanne Opdan.

Butikker, kjøpesentre og varehus kan åpne

Endringen innebærer at butikker, kjøpesentre og varehus kan åpne fra mandag 26. april. Det blir også noen lettelser når det gjelder trening og og kulturaktiviteter. 

– Denne endringen betyr at det lokale næringslivet får noen svært etterlengtede lettelser. Kjøpesentre, butikker og varehus kan åpne fra mandag. Vi er også glade for at det blir noen lettelser for barn og unge når det gjelder trenings- og kulturaktiviteter, sier Opdan.

Dialog med næringslivet om forsterkede smitteverntiltak

Ordføreren understreker at Nordre Follo kommune følger situasjonen nøye og vil vurdere forsterkede smitteverntiltak blant annet i dialog med næringslivet.

– Vi skal fortsette vår gode dialog med næringslivet for å sikre nødvendig smittevern i tiden fremover i butikker og på handlesentre og varehus. Vi vil følge nøye med på utviklingen, og koordinere oss med våre nabokommuner for å så langt som mulig ha felles tiltak for å redusere mobilitet på tvers av kommunegrenser, sier Opdan.

Hvorfor er det rødt nivå i skolene når fritidsaktiviteter for barn og unge åpner?

Jo lenger pandemien varer, desto større dilemma står myndighetene overfor når de skal avveie byrdefordelingen i samfunnet. Lettelser for barn og unge samtidig som rødt nivå i skolene opprettholdes, er et slikt dilemma. Jo lenger pandemien varer, jo mer skal til forholdsmessig etter smittevernloven for å holde tiltak for barn og unge stengt.

– Mulighet for å drive fritidsaktiviteter for barn og unge har veldig mye å si for barns psykiske og fysiske helse. Det er viktig å få til lettelser også for barn og unge, men at man samtidig beholder begrensningen på antall (nær)kontakter for lærerne og ansatte i skolen.

Åpne fritidsaktiviteter må ses i en helhetlig sammenheng og det er fremdeles summen av tiltakene som har størst smittereduserende betydning. Det er den totale antallet av nærkontakter som er viktig å se på, og da kan man velge å se skole og fritidsaktivitet i sammenheng, forklarer kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myrvold.

– Organisert fritidsaktivitet kan også være et bedre utgangspunkt for smittesporing enn uorganisert samvær mellom barn og unge. Vi har per i dag god kapasitet på testing og smittesporing. Med slik kapasitet kan vi raskt oppdage og begrense eventuell smitte i forbindelse med fritidsaktiviteter, sier kommuneoverlegen.

– Fritidsaktiviteter er spesielt viktig for barn og unge som ikke trives på skolen. Totalt sett vil det være mer å hente for mange barns fysiske og psykiske helse å åpne for fritidsaktiviteter enn å bare gå til gult nivå i skolene. Erfaringsmessig er smitte i forbindelse med fritidsaktiviteter knyttet til sosialisering som samling i garderober, samling av foreldre, gruppestørrelse, sosiale treff i forbindelse med aktiviteten og dugnader – ikke selve fritidsaktiviteten, sier kommuneoverlegen.

Mer informasjon

Endringer i regionale tiltak for kommunene i Viken

Sist endret: 23.04.2021