Forurensningen i Tussetjern sommeren 2020 – kommunens anmeldelse er henlagt

Nordre Follo kommune anmeldte i fjor sommer Follo Truckutleie AS og Follo Truckutleie Eiendom AS i forbindelse med oljeutslipp i en bekk som fører til Tussetjern.
Uredigert

Politiet har valgt å henlegge saken

Bakgrunnen for henleggelsen er blant annet uklarhet rundt bevis. Politiet mener det er mest hensiktsmessig at videre oppfølging skjer i forvaltningen.

Nordre Follo kommune er kjent med at politiet har brukt store ressurser på å følge opp anmeldelsen og tar henleggelsen til etterretning.

Vedtak om tvangsmulkt fra Statsforvalteren i Oslo og Viken

Statsforvalteren har fattet vedtak om tvangsmulkt for å gjennomføre nødvendige utbedringer og utskiftning av oljeutskillere hos firmaet.

Sist endret: 14.04.2021