Forlenger rødt nivå i skoler og gult nivå i barnehager til og med 7. mai

Formannskapet vedtok kommuneoverlegens anbefaling i ekstraordinært møte 22. april. Samtidig har regjeringen bestemt at Nordre Follo kommune går fra tiltaksnivå 5A til 5B natt til mandag 26. april.

Nye råd og regler fra 25. september

Norge går over til "En normal hverdag med økt beredskap" fra lørdag 25.09, kl. 16.00.

Regjeringens oversikt over nye råd og regler 
Koronavirus (FHI)

Kommuneoverlegens anbefaling om å videreføre rødt nivå i skolene og gult nivå i barnehagene til og med 7. mai, var eneste sak til behandling. 

Les hele innstillingen med begrunnelse her. 

Fra nivå 5A til 5B

Etter anbefaling fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og statsforvalter har regjeringen besluttet at Nordre Follo kommune, sammen med flere andre kommuner i regionen, får tiltaksnivå 5B.

Tiltakene trer i kraft midnatt natt til mandag 26. april og varer til og med 9. mai, men det skal avholdes møte med kommunene om en uke for å vurdere situasjonen på nytt.

Anbefaler å vurdere lokale tiltak for å begrense mobiliteten

For de mest utsatte kommunene som er på tiltaksnivå B, råder Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet kommunene til selv å samordne seg for å innføre lokale mobilitets- og kontaktreduserende tiltak. Dette kommer i tillegg til det som ligger i de regionale tiltakene, og må basere seg på den lokale og regionale smittesituasjonen.

Endringer i regionale tiltak for kommunene i Viken

Eventuelle lokale tiltak vil bli vurdert de nærmeste dagene.

Sist endret: 22.04.2021