Følg politiske møter denne uken

Møtene i formannskapet og de politiske utvalgene kan sees direkte på kommunens nettside. Behovsanalyser, svømmehall på Langhus og ny Sofiemyr barneskole er noen av sakene.

Kommunestyret vedtok i desember 2019 å utsette alle investeringer for å gå gjennom det helhetlige behovet i den nye kommunen.

Kommunen har kartlagt behovene for investeringer i barnehage, skole, idrettsanlegg og omsorgsbygg. Kunnskapen fra analysene skal brukes som grunnlag når folkevalgte skal vedta investeringer i juni.

Disse analysene er viktige fordi de bidrar til at kommunen gjør de riktige investeringene og bruker pengene der det trengs mest.

Denne uken skal analysene behandles i: 

Se lenkene for sakspapirer. 

Alle møtene sendes direkte på kommunens nettside. 

Andre saker som skal til behandling er blant annet ny Sofiemyr barneskole, Langhus idrettspark og svømmehall, innbyggerdrevet urbant landbruk, salg av kommunal eiendom, fordeling av treningstid og temaplan for psykisk helse og rus.   

 

Sist endret: 26.04.2021