Digital innbyggerdialog

Innbyggere som mottar hjemmesykepleie og tjenester fra demens- og kreftkoordinatorene kan nå kommunisere trygt med kommunen via helsenorge.no.

Via løsningen kan brukerne 

Sende og motta meldinger

Alle meldinger lagres i den elektroniske pasientjournalen, og både brukere og kommunen har derfor god oversikt og dokumentasjon. Løsningen legger også til rette for direkte kontakt mellom hjemmesykepleien og pårørende.  

Se avtaler om hjemmebesøk og avbestille besøk

Brukerne kan se avtaler med hjemmesykepleien og avlyse besøk som ikke passer. Dette gjør det enklere for brukerne å planlegge hverdagen.

Få varsler om utførte hjemmebesøk på SMS eller e-post

Brukeren og/eller dens pårørende med fullmakt kan få varsel på SMS eller e-post når et besøk er utført. På den måten er det enkelt for pårørende å holde oversikt over hvilken hjelp deres nærmeste får.  

Les mer om ordningen 

Digital kommunikasjon   

Sist endret: 27.04.2021