Anbefaler å forlenge nivå i skole og barnehager i to uker

Kommuneoverlegen mener det er riktig å holde rødt nivå i skolene og gult nivå i barnehagene i to uker til. Formannskapet tar stilling til dette i møte torsdag 22. april.

Det er ekstraordinært møte i formannskapet torsdag 22. april kl. 18. Eneste sak som skal behandles er hvilket nivå som skal være i barnehager og skoler i Nordre Follo. Kommuneoverlegens innstilling er å forlenge dagens nivå i ytterligere to uker, til og med 7. mai. Det vil si gult nivå i barnehagene og rødt nivå i skolene.

Se møtet direkte på vår nettside. 

Positiv, men sårbar trend

Kommuneoverlegen skriver at vi ser en stor positiv effekt av det røde tiltaksnivået i skolene ved at antall nærkontakter ved smittetilfeller går til dels betydelig ned. Denne positive trenden er så vidt startet, den anses sårbar og kommuneoverlegen ønsker å videreføre og stabilisere denne noe.

En annen viktig grunn til å holde dagens nivå er for å sikre videre kontinuitet i skolene. Tilbakemeldingene fra skolene er at det er krevende å stadig skifte fra gult til rødt nivå og til gult igjen, da det krever tilrettelegging og omorganisering.

Per i dag har vi et pågående utbrudd ved Tårnåsen skole med 10 smittede personer, et utbrudd ved Langhus skole som er under kartlegging ellers kun enkeltstående smittetilfeller mot skoler og barnehager som lar seg kontrollere på gjeldende tiltaksnivå.  

Les hele innstillingen med begrunnelse her. 

Venter på regjeringen

Når det gjelder øvrige smittevernstiltak er det regulert av nasjonale myndigheter. Dagens tiltaksnivå (5A) gjelder i Nordre Follo kommune til og med 25. april. Det er ventet at det vil komme en beslutning fra regjeringen om tiltak etter denne datoen i løpet av de neste dagene.

Sist endret: 22.04.2021