Eget mobbeombud i kommunen fra 1. mai

Mobbeombudet er et lavtersektilbud, som kan bidra i alle saker som handler om barn og unges rett til å ha det trygt og godt på skolen eller i barnehagen.

Mobbeombudet kan for eksempel

  • gi råd når barn/ungdom ikke har det trygt og godt, og om hvordan gå frem for å kontakte skolen eller barnehagen.
  • veilede og bistå som brobygger i fastlåste konflikter der samarbeidet oppleves som vanskelig.
  • gi bistand til ansatte i barnehage og skole for å sikre et trygt og godt miljø for barn og unge.  

Hvem kan kontakte mobbeombudet?

Mobbeombudet er et lavterskeltilbud. Barn eller foreldre kan kontakte mobbeombudet når barn og unge opplever krenkelser som mobbing, vold, diskriminering eller trakassering.

Ansatte i barnehage og skole kan også kontakte mobbeombudet hvis de har behov for veiledning i arbeidet for et trygt og godt barnehage- og skolemiljø.

Les mer om mobbeombudet

Sist endret: 30.04.2021