To smittetilfeller på avdeling ved Follo Lokalmedisinske Senter (LMS)

Det er påvist to smittetilfeller ved avdeling kommunal akutt døgnenhet (KAD) og mottaksavdelingen ved Follo LMS, som er lokalisert på Ski sykehus.

Husk at råd og regler om smittevern endres ofte. Se alltid oppdatert informasjon om gjeldende regler her: Råd og regler i Nordre Follo

Avdelingen dette gjelder ligger i tredje etasje i bygget. De to smittetilfellene bor ikke i Nordre Follo kommune.

- 36 personer er foreløpig testet. Dette er både ansatte og pasienter, sier daglig leder ved døgnenhet og legevakt ved Follo LMS, Marita Kolstrøm. Smittevernteamet i Nordre Follo kommune bistår i smittesporing, smitteverntiltak og oppfølging.

- De jobber nå med å definere nærkontakter og hvem som skal settes i karantene ut fra lister og informasjon de har fått fra oss, sier Kolstrøm.

-Vi vil få svar på tester utover dagen og morgendagen, og vil med dette raskt få et bilde av situasjonen, sier Kolstrøm.

Sårbare pasienter

Ved den kommunale akutte døgnenheten behandles pasienter som er skrevet inn av leger, men som ikke trenger sykehusinnleggelse ved Akershus Universitetssykehus (AHUS). Ved mottaksavdelingen er pasienter som er skrevet ut fra AHUS, men som ikke er friske nok til å reise hjem og får behandling ved Follo LMS.

- Pasienter her er i alle aldersgrupper, men er i utgangspunktet sårbare pasienter, sier Kolstrøm.

Oppfølging av tidligere innlagte pasienter

- Vi jobber vi nå med å kartlegge pasienter som har vært innlagt fra kvelden fredag 11. september og som er utskrevet, slik at de kan følges opp. Pasienter og pårørende dette gjelder trenger ikke kontakte smittevernteamet på egen hånd, men vil bli kontaktet, sier Kolstrøm.

Foreløpig ingen indikasjon på at legevakten er berørt

Det er foreløpig ingen indikasjon på at legevakten i 1 og 2. etasje er berørt.

- Pasienter som har vært ved legevakten den siste uken trenger ikke gjøre noe utover det vanlige; holde avstand, vaske hender ofte, holde seg hjemme hvis man er syk og teste seg ved mistanke om koronavirus, sier kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

Hun legger til at Nordre Follo kommune er forberedt på et utbrudd, og at smittevernberedskapen i kommunen tar høyde for at det kan skje.

Vi kommer tilbake med oppdatert status fredag 18. september klokken 18.00.

Sist endret: 01.12.2020