Ti søkere til stilling som rådmann

Fristen for å søke på stillingen som rådmann for Nordre Follo kommune gikk ut 20. september.

Til sammen 15 personer søkte stillingen i første omgang. 11 av dem søkte om unntak fra offentlighet. To av søkere har fått dette innvilget. Av de ni som ikke fikk innvilget unntak, valgte fem kandidater å trekke søknaden, slik at det nå totalt er ti søkere til stillingen.

Fornøyd med søkermassen

- Vi er fornøyde med søkermassen og anser at det er mange gode kandidater blant dem. Vi går nå i videre i intervjuprosess med de mest aktuelle kandidatene, sier ordfører Hanne Opdan.

Skal vedtas av kommunestyret

Rekrutteringsselskapet Habberstad er engasjert i arbeidet med å rekruttere ny rådmann. Kommunestyret vil vedta ansettelse av ny rådmann etter innstilling fra et ansettelsesråd. Saken kommer til politisk behandling 5. november 2020.  

Vi vil tidligst se en ny rådmann på plass i februar 2021. Jane Short Aurlien er konstituert som rådmann i Nordre Follo kommune etter at Gro Herheim gikk av 7. september 2020.

Sist endret: 24.09.2020