Spyler vannledningsnettet på Langhus/Vevelstad i uke 39

Du som bor på Langhus/Vevelstad kan oppleve trykkforandringer og misfarget vann i krana når kommunen spyler ledningsnettet der i uke 39.

Spylingen vil foregå i uke 39 i tidsrommet kl. 08.00-15.00. Skulle du oppleve misfarget vann i krana i denne perioden, la vannet renne til det klarner.

Sist endret: 20.09.2020