Sju personer smittet av Covid-19 på Follo Lokalmedisinske Senter

Det er påvist sju smittede personer tilknyttet avdeling kommunal akutt døgnenhet (KAD) og mottaksavdelingen ved Follo LMS, som er lokalisert på Ski sykehus.

Husk at råd og regler om smittevern endres ofte. Se alltid oppdatert informasjon om gjeldende regler her: Råd og regler i Nordre Follo

Avdelingen dette gjelder ligger i tredje etasje i bygget.

To personer ble bekreftet smittet torsdag og fredag ble det klart at fem nye personer er bekreftet smittet. 

- Vi har nå et utbrudd ved Follo Lokalmedisinske Senter. Jeg vil berømme dem for svært god håndtering og samarbeid, sier kommuneoverlege i Nordre Follo, Kerstin Myhrvold. 

- Vi har testet ansatte, pasienter og  pårørende, sier daglig leder ved døgnenhet og legevakt ved Follo LMS, Marita Kolstrøm.

Legevakten ved Ski sykehus er åpen som normalt.  

Jobber med nærkontakter

Smittevernteamet i Nordre Follo kommune bistår i smittesporing, smitteverntiltak og oppfølging.

De jobber nå med å definere nærkontakter og hvem som skal settes i karantene ut fra lister og informasjon de har fått fra oss.

- Vi vil få svar på tester utover fredag og lørdag, og vil med dette raskt få et bilde av situasjonen, sier Kolstrøm.

Arbeidet med å definere nærkontakter og teste personer fortsetter de neste dagene. 

- Jeg forventer at vi får flere smittetilfeller de neste dagene, sier kommuneoverlege Kerstin Myhrvold. 

Sårbare pasienter

På den kommunale akutte døgnenheten behandles pasienter som er skrevet inn av leger, men som ikke trenger sykehusinnleggelse ved Akershus Universitetssykehus (AHUS).

På mottaksavdelingen er det pasienter som er skrevet ut fra AHUS, men som ikke er friske nok til å reise hjem, og som får behandling ved Follo LMS.

- Pasienter her er i alle aldersgrupper, men er i utgangspunktet sårbare pasienter, sier Kolstrøm.

Oppfølging av tidligere innlagte pasienter

- Vi jobber vi nå med å kartlegge pasienter som har vært innlagt fra kvelden fredag 11. september og som er utskrevet, slik at de kan følges opp. Pasienter og pårørende dette gjelder vil bli kontaktet, de trenger ikke kontakte smittevernteamet på egen hånd, sier Kolstrøm.

Ingen indikasjon på at legevakten er berørt

Det er foreløpig ingen indikasjon på at legevakten i 1 og 2. etasje er berørt.

- Pasienter som har vært ved legevakten den siste uken trenger ikke gjøre noe utover det vanlige; holde avstand, vaske hender ofte, holde seg hjemme hvis man er syk og teste seg ved mistanke om koronavirus, sier kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

Hun legger til at Nordre Follo kommune er forberedt på et utbrudd, og at smittevernberedskapen i kommunen tar høyde for at det kan skje.

Sist endret: 01.12.2020