Salgs- og skjenkebevillinger fornyes automatisk

Alle virksomheter med salgs- og skjenkebevilling får nye vedtak innen 30. september.

Kommunestyret i Nordre Follo kommune vedtok 14. mai 2020 at salgs- og skjenkebevillinger skal fornyes automatisk for fire nye år fra 30. september 2020.

Vi holder i disse dager på å skrive nye bevillingsvedtak for perioden 30. september 2020 – 30. september 2024. Vedtakene blir sendt ut fortløpende.

Alle virksomheter med salgs- og skjenkebevilling får nytt bevillingsvedtak før 30. september.

Får også nedjustere tall for forventet omsetning

Nedstengingen under koronautbruddet førte til lavere skjenkevolum enn mange hadde beregnet. Derfor vil alle med salgs- og skjenkebevilling i Nordre Follo kommune få anledning til å nedjustere tallene.

De virksomhetene som ønsker å nedjustere forventet skjenkevolum, må melde inn nye omsetningstall innen uke 38.

Sist endret: 22.09.2020