Ny ansatt smittet på Follo Lokalmedisinske senter

Totalt 11 smittede. Bortsett fra situasjonen ved Follo LMS så er smittesituasjonen i Nordre Follo stabil.

Husk at råd og regler om smittevern endres ofte. Se alltid oppdatert informasjon om gjeldende regler her: Råd og regler i Nordre Follo

Ordfører Hanne Opdan, kommuneoverlege Kerstin Myhrvold og konstituert rådmann Jane Short Aurlien møtte pressen tirsdag kl. 15.00. 

- Det er meldt ett tilfelle til i dag, knyttet til dette utbruddet. Den meldte er en ansatt. Totalt er det da fem ansatte og seks pasienter/pårørende, sier Myhrvold. 

Hun påpeker at bortsett fra situasjonen ved Follo LMS så er smittesituasjonen i Nordre Follo stabil.

- Totalt sett er det ingen dramatisk stigende trend. Det er ingen generell lokal smittespredning i Nordre Follo.   

Pass på å holde avstand

Myhrvold forteller at det heller ikke er en dramatisk utvikling i antall som testes. Vi ligger stabilt på rundt 800 tester i uka. 

- Vi har ikke uttalt spredning av smitte i sosiale sammenkomster. Det er derfor ikke aktuelt å innføre lignende tiltak som Oslo som begrenser antall som kan samles privat. 

Hun peker på at Nordre Follo er en pendlerkommune til Oslo og dermed kan være utsatt for at utbrudd der kan spre seg til oss. 

- Det er spesielt utfordrende med kollektivtransport. Der er det vanskelig å holde nødvendig avstand. Alle bør gjøre sitt for å holde avstand, bytte sete eller i verste fall gå av. Unngå ansikt-til-ansikt kontakt. 

Må sikre forsvarlig bemanning

Rådmann Aurlien forteller at kommunen står i en situasjon som er utfordrende for driften. Først og fremst for Follo Lokalmedisinske senter, men som også kan påvirke tjenestetilbudet for tjenestene i Nordre Follo kommune for øvrig.

- Fra og med vi ble kjent med de første smittetilfellene ved Follo LMS, har vi jobbet intensivt og kontinuerlig med å sikre forsvarlig drift. Både for å ivareta sårbare pasienter og for å ha forsvarlig bemanning på plass. Det er klart at liv og helse må komme først, sier Aurlien.

Kommunen har lagt til grunn et føre var-prinsipp av hensyn til tjenestens art og karakter. Det har gjort at vi har måttet hente inn ressurser for å dekke opp alle vakter både gjennom helgedagene og gjennom uka.

Hun forteller at kommuneoverlegene i kommunene som er tilknyttet Follo LMS vil ta en ny felles vurdering av om det må gjøres ytterligere smitteverntiltak. Dette vil vi komme tilbake til. 

Ta det på alvor

Ordføreren oppfordrer alle innbyggere til å ta pandemien og smittevernsreglene på alvor.

- Slik situasjonen er nå, er smitten i vår kommune i stor grad knyttet til virksomheten Follo LMS. Det er likevel viktig at vi alle fortsetter å ta ansvar for og bidrar til at vi kan fortsette å leve livene våre slik vi gjør i dag – gå i barnehage og skole, være på jobb og delta på kultur- og fritidstilbud, sier Opdan.

Hun vil takke de andre kommunene som er tilknyttet Follo LMS for godt samarbeid i en utfordrende situasjon.

- Vi ser at alle at alle strekker seg litt lenger for å hjelpe hverandre. Et eksempel er Frogn kommune, som har bistått Nordre Follo i smittesporingen.

Sist endret: 01.12.2020