Mange innspill til Temaplan trafikksikkerhet

Da vi spurte om innspill til kommunens  trafikksikkerhetsplan fikk vi rundt 650 innspill. Disse er nå lagt inn i en database.

Se innspillene til trafikksikkerhetsplanen. 

Datafelt med fritekst er fjernet fra innsynsløsningen på grunn av personvernhensyn. Denne informasjonen blir likevel vektlagt i den videre behandlingen av innspillene.

Hva handler innspillene om?

Mange av forslagene dreier seg om fylkesvei og de blir vurdert sammen med Viken fylkeskommune. Vi samarbeider også med politiet, Statens vegvesen og Trygg trafikk i arbeidet.

Hva skjer videre?

Vi vil jobbe videre med planen fram til politisk behandling i mars 2021. Etter dette vil det bli laget årlige handlingsplaner for trafikksikkerhet, der vi prioriterer hvilke tiltak som skal gjennomføres.

Har du spørsmål?

Kontakt Morten Sandaker

Sist endret: 28.09.2020