Nye lokale tiltak for å begrense spredning av koronaviruset

Nordre Follo kommune innfører følgende smitteverntiltak fra torsdag 1. oktober kl. 12.00:

Husk at råd og regler om smittevern endres ofte. Se alltid oppdatert informasjon om gjeldende regler her: Råd og regler i Nordre Follo

Det ble på ekstraordinært kommunestyre onsdag 30.september 2020 enstemmig vedtatt rådmannens innstilling.  

Rådmannens innstilling:   

Forskrift om forebygging av koronasmitte i Nordre Follo kommune Vedtatt av kommunestyret i Nordre Follo kommune 30.09.20 med hjemmel i smittevernloven § 4-1.  

§ 1 Kollektivreiser Når det ikke er mulig å holde en meters avstand til medreisende skal reisende i kollektivtransporten bruke munnbind. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.  

§ 2 Forbud mot arrangementer med flere enn 50 deltakere innendørs uten fast seteplassering. Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer med flere enn 50 deltakere til stede samtidig når arrangementet er innendørs og det ikke er fast seteplassering.

For øvrig gjelder forskrift av 27.mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13.  

2. Forskriften trer i kraft 01. oktober 2020 kl. 12.00   

3. Det gjøres en ny vurdering av forskriften 15. oktober 2020.  

Til § 2 Ifølge nasjonale bestemmelser er det inntil videre ikke tillatt å gjennomføre arrangementer på offentlig sted med flere enn 200 personer til stede samtidig. 

I Nordre Follo kommune er det i tillegg innført et midlertidig forbud mot innendørs arrangementer med mer enn 50 deltakere der det ikke er fast sitteplass. Så lenge deltakerne har faste sitteplasser kan det altså delta inntil 200 personer på arrangementer.

Med fast seteplassering menes at den enkelte person blir anvist en sitteplass som skal benyttes under hele arrangementet. Det er ikke et krav om at setet er tildelt på forhånd gjennom reservering, nummerte plasser e.l, og plasstildeling på stedet er derfor tilstrekkelig. 

Det vises til Covid-19-forskriften og veileder fra Helsedirektoratet om arrangementer.       

Tiltakene gjelder i første omgang fram til 15. oktober. De blir da vurdert på nytt.

Bakgrunnen er økt smitte i Oslo

Tiltakene er et resultat av smittesituasjonen i hovedstaden og helseministerens oppfordring til nærliggende kommuner om å innføre de samme tiltakene som Oslo for å avhjelpe situasjonen.

Vedtatt i ekstraordinært kommunestyremøte

På bakgrunn av dette vedtok kommunestyret de nye lokale smitteverntiltakene på et ekstraordinært møte onsdag 30. september 2020. De behandlet også spørsmålene om å registrere gjester på serveringssteder og bruk av munnbind i hjemmesykepleien. Her gjelder følgende inntil videre:

  • Nordre Follo kommune innfører ikke påbud om å registrere gjester på serveringssteder, men formidler Helsedirektoratets anbefaling om frivillig registrering.
  • Kommunen følger nasjonale råd for bruk av munnbind i hjemmesykepleien.

Husk smittevernrådene!

Vi minner om de viktigste rådene for å hindre smitte: Hold en meter avstand, vask hender, ha god hostehygiene og hold deg hjemme hvis du er syk.

Mer informasjon

Sakspapirer og vedtak - møte i kommunestyret 30. september 2020  

Sist endret: 01.12.2020