Kommunestyret skal avgjøre nye smitteverntiltak

Ordfører har innkalt til ekstraordinært møte i kommunestyret onsdag 30. september for å avgjøre om Nordre Follo skal innføre nye smitteverntiltak.

Husk at råd og regler om smittevern endres ofte. Se alltid oppdatert informasjon om gjeldende regler her: Råd og regler i Nordre Follo

Møtet er et fjernmøte og skal holdes digitalt.

Se sakspapirene til møtet

Bakgrunnen er at alle nitten kommuner som ligger tett på Oslo er oppfordret av helseministeren til å innføre flere tiltak.

Tirsdag 29. september deltok rådmenn og ordførere i Follo-kommunene på et møte for å diskutere  behov for flere smitteverntiltak for å avhjelpe den økende smittesituasjonen i Oslo kommune.

Bruk av munnbind på kollektivtransport

Alle Follo-kommunene var enige om at det bør innføres påbud om munnbind når man reiser kollektivt når en meters regelen om å holde avstand ikke kan overholdes. Ellers var det ulikt hvilke nye tiltak kommunene ser behov for å innføre.  

Dette vil rådmannen anbefale kommunestyret

I Nordre Follo kommune er det kommunestyret som vedtar om det skal innføres strengere smitteverntiltak enn nasjonale anbefalinger.

Rådmannen i Nordre Follo foreslår at kommunestyret vedtar:

  • Påbud om bruk av munnbind på all kollektivtransport når det ikke er mulig å holde en meter avstand.

  • Forbud mot innendørs arrangementer med flere enn 50 deltakere uten faste sitteplasser.

Vedtakene skal gjelde fra 1. oktober kl. 12.00 og det gjøres en ny vurdering av tiltakene 15. oktober 2020.  

Sist endret: 01.12.2020