Hva skal turnhallen hete?

Den nye basishallen for turnere i Ski idrettspark står snart ferdig. Send inn ditt forslag til navn på turnhallen innen 3. oktober.

Nordre Follo kommune inviterer innbyggere, lag og foreninger til å delta i prosessen med å velge navn på turnhallen.

Navnet må være lett å kjenne igjen

Det må være enkelt å forstå hva bygningen brukes til og lett å finne frem. Offentlige bygninger og anlegg har ofte navn som sier noe om stedet, kommunen eller regionen.

Turnhallen er en del av Ski idrettspark

Ski idrettspark ligger rett øst for Ski sentrum. Idrettsparken består fra før av idrettsbaner, fotballbaner, ishall og all-idrettshall (Skihallen).

Den nye turnhallen ligger mellom Ski videregående skole og Skihallen.

Tilpasset turn og rytmisk gym og dans

Alle organisasjoner i kommunen innenfor disse idrettsgrenene kan bruke turnhallen til både konkurranser og trening. Det er gode tribunefasiliteter, kioskområde og klubblokale. Bygningen vil inneholde turnhall med fastmontert utstyr. I tillegg er det en aktivitetssal og et lite treningsrom/oppvarmingsrom.

Nordre Follo kommune eier bygget. Basishallen er et interkommunalt anlegg for turn, og byggeprosjektet kan få økonomisk støtte (spillemidler) fra Kulturdepartementet.

Foreslå navn innen 3. oktober

Du kan sende inn navneforslag i den digitale medvirkningsløsningen YRPRI (Your Priorities):

Foreslå navn

 

Sist endret: 06.12.2020