Follo-kommunene drøfter smitteverntiltak

Ordførere og rådmenn i Follo-kommunene møtes tirsdag 29.9 kl. 12.00 for å drøfte smitteverntiltak etter oppfordring fra helseminister Bent Høie

Husk at råd og regler om smittevern endres ofte. Se alltid oppdatert informasjon om gjeldende regler her: Råd og regler i Nordre Follo

Mandag 28. september inviterte Høie nitten kommuner rundt Oslo til et møte for å vurdere tiltak for å begrense smitte.

Oslo kommune har de siste ukene hatt høye smittetall. Oslo og kommunene rundt tilhører samme bo- og arbeidsregion. Oslo kommune har innført strengere smitteverntiltak enn i landet for øvrig, og kommunene rundt Oslo er bedt om å vurdere å innføre de samme tiltakene.

Disse tiltakene skal drøftes

Dette er tiltakene som Follo-kommunene skal vurdere i sitt møte:

  • Påbud om bruk av munnbind på kollektivtransport når det ikke er mulig å holde en meter avstand.

  • Påbud om registrering av gjester på serveringssteder.

  • Midlertidig forbud mot innendørs arrangementer med flere enn 50 deltakere uten faste sitteplasser.

  • Innføre bruk av munnbind i hjemmesykepleien der det ikke er mulig å holde avstand.

Vi vil komme med oppdatert informasjon så snart det er klart. 

Sist endret: 06.12.2020