Har bedriften din økonomiske problemer på grunn av koronapandemien?

Nordre Follo kommune har fått 1,4 millioner kroner til et ekstraordinært næringsfond fra regjeringen. Søk om støtte innen 15. november!

Husk at råd og regler om smittevern endres ofte. Se alltid oppdatert informasjon om gjeldende regler her: Råd og regler i Nordre Follo

Detaljbilde av  en som skriver på pc, med sikkerhetshjelm ved siden av.

Pandemien har gitt økt arbeidsledighet og redusert økonomisk aktivitet. For å bidra til økt sysselsetting er kommunene tildelt ekstramidler til kommunalt næringsfond fra regjeringen.

Del av regjeringens krisepakke fase 3

For å motvirke effektene av koronatiltak, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) bevilget 61,4 millioner til kommunale næringsfond i Viken. Viken fylkeskommune har fordelt midlene i tråd med formål og målgruppe gitt av oppdragsbrevet fra KMD.

Tiltaket er en engangsbevilgning til kommuner

Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensiale.

Søknadsfristen er 15. november

Du finner søknadsskjema på nettsidene til Regionalforvaltning (Kommunal- og moderniseringsdepartementet):

Regionalforvaltning

I et søkefelt for støtteordninger kan du søke på Nordre Follo kommune.

På nettsiden finner du også mer informasjon om hvem som kan få støtte og hva som er kriteriene.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe eller trenger hjelp til å finne søknadsskjemaet, kan du ta kontakt med kommunen:

Ulla Listerud
Telefon: 41 27 24 83

Sist endret: 01.12.2020