Status paviljonger på Sofiemyr skole

Onsdag 14. oktober fikk utvalget for oppvekst, idrett og kultur en orientering om fremdriften for arbeidet med Sofiemyr skole.

Kommunestyret vedtok i juni 2020 at det skulle settes opp paviljonger på Sofiemyr skole for å sikre tilstrekkelig kapasitet og inneklima. Rådmannen startet umiddelbart etter vedtak arbeidet med å planlegge prosjektet og konkurranse ble utlyst andre uke i september.

Det er behov for fem klasserom og lærerarbeidsplasser, til sammen seks paviljonger. Fristen for å gi tilbud gikk ut sist uke og det er fem leverandører som har sendt inn tilbud.

Pris, planløsning og fremdrift er tildelingskriteriene. Det var åpnet for at det kunne leveres brukte paviljonger, men ingen av leverandørene tilbyr det. Det må dermed produseres nye paviljonger, noe som tar tid.  

Evalueringen av tilbudene er ikke avsluttet, men det er allerede klart at ingen kan levere paviljonger før jul. Noe avhengig av hvilken leverandør som velges, vil paviljongene være på plass rundt uke 10 i 2021.

Det er beklagelig at det ikke er mulig å få på plass paviljonger før jul, slik det var planlagt. Arbeidet med å evaluere tilbudene og inngå kontrakt vil bli ferdig innen kort tid, slik at prosjektet går framover så raskt som mulig.

Sist endret: 15.10.2020