Spyler vannledningsnettet i Ski øst i uke 42

Du som bor på Ski øst kan oppleve trykkforandringer og misfarget vann i krana når Nordre Follo kommune spyler ledningsnettet der i uke 42.

Spylingen vil foregå i tidsrommet kl. 08.00–15.00. Skulle du oppleve misfarget vann i krana i denne perioden, la vannet renne til det klarner.

Sist endret: 26.11.2020