Rådmannen legger fram forslag til Strategi- og handlingsplan

Følg presentasjonen direkte på vår nettside fredag 23. oktober kl. 9.00.

Fredag 23. oktober kl. 9.00 legger rådmannen fram sitt forslag til Strategi- og handlingsplan 2021-2024 og budsjett for 2021.

På grunn av smittevernhensyn er det ikke åpent for publikum, men presentasjonen sendes direkte på vår nettside

Dokumentene blir lagt ut på nettsiden fredag morgen. Filmen blir også lagt ut i etterkant. 

Se sendingen direkte her

Kommunestyret vedtar Strategi- og handlingsplan og budsjett i desember 2020. 

Sist endret: 20.10.2020